Žemės ūkio ministerija kviečia į seminarą, kuris vyks šių metų kovo 3 d., ketvirtadienį 10.00 val. Utenos rajono savivaldybėje (Utenio a. 4, Utena).
Renginio tema – Parama žemės ūkio valdų modernizavimui pagal Lietuvos 2014–2020 metų Kaimo plėtros programą.

Renginio programa:
9.30 -10.00 Dalyvių registracija, kava;
10.00 – 10.45 Pranešimas: ,,Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą" veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" supaprastintoji parama pareiškėjams, kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8000 Eur iki 50000 Eur";
10.45 – 11.30 Diskusijos, klausimai;
11.30 –12.00 Seminaro apibendrinimas, kava.

Apie dalyvavimą informuoti iki kovo 1 d. nurodytu elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Žemės ūkio specialistės Indrės Dikinienės informacija

Žemės ūkio ministerija, siekdama informuoti žmones apie 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, š. m. vasario 26 d. 9.00 val.- 13.30 val. rengia seminarą „Tiesioginių išmokų naujovės 2016 m.".
Seminare bus pristatyta informacija apie paramos galimybes pasinaudoti tiesioginėmis išmokomis, supažindinta su pagrindinėmis naujovėmis bei suteiktos papildomos konsultacijos. Seminare dalyvaus ministerijos tiesioginių išmokų padalinio atstovai, Nacionalinės mokėjimo agentūros bei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atstovai.
Seminaras vyks Utenio a. 2, Utena. (Utenos kolegijos pastate, I aukšte, aktų salėje).

Dėl riboto vietų skaičiaus privaloma registracija, tel. (8 389) 64010, (8 687) 15249, Raimonda Jankauskienė.

Žemės ūkio specialistės Indrės Dikinienės informacija

Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, ragindamas gyventojus būti pilietiškais, primena apie pareigą Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – iškelti Lietuvos valstybės vėliavą. Lietuvos valstybės vėliava prie, virš, ant valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat prie gyvenamųjų namų turi būti iškeliama 7 val. ir nuleidžiama 22 val. Valstybės vėliavos iškėlimo ir naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo".

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtintu Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašu, Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektų finansavimo konkursą.

Ataskaitinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 7927Utenos seniūnijoje 2016 m. sausio 27 d. - vasario 4 d. vyko seniūnaičių rinkimai. Išrinkti 5 seniūnaičiai  trijų metų kadencijai:
Biliakiemio seniūnaitija - Violeta Veteikienė, tel. 8-612-99275, 8- 696-16354.

Kvyklių seniūnaitija - Valdemaras Paškonis, tel. 8-614-04901, 8-696-03827.

Medenių seniūnaitija - Algirdas Žukas, tel. 8-612-46340.

Pačkėnų seniūnaitija - Genė Adomėnienė,  tel. 8- 612-07454, 8- 614-23664.

Vaikutėnų seniūnaitija - Jūratė Bliuvienė, tel. 8-679-46970, 8-615-78420.

 Utenos seniūnijos administracijos informacija

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtintu Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašu, Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia kultūrinės veiklos plėtros projektų finansavimo konkursą.
Projektus kultūrinės veiklos plėtros sričiai gali teikti - asociacijos, viešosios įstaigos, fondai, visos tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą.
Prioritetas teikiamas kultūrinės veiklos projektams:
1. Nevyriausybinių organizacijų kultūrinės edukacijos ir kultūrinės veiklos projektai;
2. Pasirengimo 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei „Tu mums viena" projektai;
3. Kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektai.
Prioritetas teikiamas nevyriausybinių organizacijų projektams:
1. Nevyriausybinių organizacijų veikla, skatinanti bendruomeniškumą ir rajono etnografinį savitumą.
Prioritetas teikiamas religinių bendruomenių veiklos projektams:
1. Religinių bendruomenių ir parapijų pastatų avariniai remonto darbai.

Paraiškos NMA priimamos nuo 2016-02-01 iki 2016-03-31.
Remiama veikla – kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), visos asbestinės stogo dangos pakeitimas (sodų bendrijos netinkama įgyvendinimo vieta).
Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis paraiškos pateikimo metu deklaruos gyvenamąją vietą.
Paramos gavėjas įsipareigoja mažiausiai 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo, nekeisti gyvenamojo namo, kurio stogo danga keičiama įgyvendinant projektą ir arba jo dalies nuosavybės teisių. Projektą įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Turtą, kuriam sukurti panaudota parama, reikės apdrausti. Pareiškėjas privalės tinkamai likviduoti asbesto liekanas.
Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų.

2016 m. sausio 29 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-44 patvirtinti 2015 metų susietosios paramos už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką išmokų dydžiai:
Išmoka už mėsinį galviją – 108,78 Eur;
Išmoka už mėsinę avį – 13,41 Eur;
Išmoka už pieninės veislės bulių – 76,79 Eur;
Išmoka už pieninę ožką – 41,38 Eur.
2015 m. spalio 6 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-745 patvirtintas susietosios paramos už pieninę karvę dydis – 80 Eur.

Žemės ūkio specialistės Indrės Dikinienės informacija

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia jaunimo užimtumo projektų finansavimo atrankos konkursą. Prioritetai:
1. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas;
2. Jaunimo iniciatyvų skatinimas;
3. Duomenų bazių, skirtų jaunimo problemoms spręsti, kūrimas.
Projektus (originalą ir kopiją) pristatyti iki 2016 m. vasario 22 d. į Utenos rajono savivaldybės administracijos 103 kabinetą. Paraiškas galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt ). Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo projektų finansavimo aprašas ir paraiškos forma yra interneto puslapyje www.utena.lt (skyrius „Projektai") „Projektų dokumentų formos". Žymėti „Jaunimo užimtumo sritį". Paraiškos forma yra atnaujinta, todėl prašome nenaudoti ankstesnių metų formų.

Utenos rajono savivaldybės administracija

Vasario 5, 12, 19, 26 d. 18:00 - 21:00 val. Sportiniai užsiėmimai Biliakiemio laisvalaikio centre. Individualios biliardo varžybos.
Vasario 2-8 d. nuo 14:30 val. Edukaciniai užsiėmimai: Užgavėnių kaukių gamyba. Pačkėnų laisvalaikio centro arbatinėje.
Vasario 6 d. 17:00 val. Užgavėnių kaukių paroda - pristatymas Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Vasario 9 d. 15:00 val. Užgavėnės Vaikutėnų laisvalaikio centro kiemelyje.
Vasario 9 d. 18:00 val. Užgavėnės Biliakiemio laisvalaikio centre.
Vasario 12 d. 17:00 val. Pačkėnų krašto bendruomenės ataskaitinis susirinkimas Pačkėnų laisvalaikio centro salėje.
Vasario 12 d. 18:00 val. Utenos kultūros centro Tauragnų skyriaus dramos mėgėjų teatro „MOKAS" spektaklis „Pupos".
Vasario 13 - 19 d. nuo 12:00 iki 17:00 val. Literatūrinė paroda „Amžinai gyva laisvės dvasia" Vaikutėnų bibliotekoje.
Vasario 16 d. 11:00 - 12:00 val. Pilietinė akcija „Pasveikinkim vieni kitus" Lietuvos valstybės atkūrimo dienai pažymėti Pačkėnų laisvalaikio centre.
Vasario 16 d. 11:00 val. Lietuvos valstybės dienos paminėjimas Biliakiemio laisvalaikio centre. Porinės stalo teniso varžybos.

Utenos seniūnijos administracija

Nors „Halls Winter Rally-2016" dėl staigių oro permainų ir neįvyko, tačiau šiam renginiui buvo pasiruošta kokybiškai ir laiku, todėl, Utenos seniūnas nuoširdžiai dėkoja: VĮ „Utenos regiono keliams", AB „Utenos melioracijai", UAB „Utenos komunalininkui", ūkininkams Zakarauskams, seniūnaičiui Valdemarui Paškoniui, buvusiam seniūnaičiui Kazimierui Urbanavičiui, seniūnijos darbuotojams, socialinių pašalpų gavėjams (Egidijui ir Dariui Lisauskams, Laimučiui Fedosovui, Tautvydui Steikūnui, Remigijui Pinkevičiui, Remigijui Zazirskui, Audriui Urbonui, Aurimui Vaitkevičiui, Vytautui Biliūnui, Algirdui Valavičiui, Rimantui Braženui, Linui Lamauskui, Arūnui Milakniui ir Justinui Kazanavičiui) ir visiems, kurie prie šio renginio ruošimo prisidėjo patarimais, darbais ar pasiūlymais.

Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas

Joomla templates by a4joomla