Balandžio 1 d. 15:30 val. UAB ,,Metraft" konsultacija, regos ir kraujospūdžio patikra Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Balandžio 2, 3 d. nuo 12:00 val. Atvelykis ,,Darbščiųjų rankelių būrelyje" - margučių marginimas ir ridenimo varžytuvės Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Balandžio 4 d. 15:00 val. Vaikutėnų bibliotekoje popietė - paroda tarptautinei vaikų knygos dienai ,,Siūlau perskaityti".
Balandžio 8, 15, 29 d. 18:00 - 21:00 val. Sportiniai užsiėmimai Biliakiemio laisvalaikio centre.
Balandžio 14 d. 14:00 - 15:00 val. pavasarinis turgelis ,,Daram tvarkų savą spintaj" Pačkėnų laisvalaikio centre, esant geram orui lauke prie parduotuvės.
Balandžio 15 d. 18:00 val. Vaikutėnų krašto bendruomenės visuotinis ataskaitinis susirinkimas Vaikutėnų laisvalaikio centre. Po susirinkimo koncertas.
Balandžio 21 d. 10 val. Susitikimas su Utenos VPK ir veterinarijos specialistais Pačkėnų laisvalaikio centre.
Balandžio 22 d. 10:00 val. Aplinkos tvarkymo akcija ,,Darom" prie Biliakiemio poilsiavietės.
Balandžio 22 d. 10:00 val. Aplinkos tvarkymo akcija ,,Darom" Pačkėnų poilsio parke.
Balandžio 23 d. 10:00 val. Aplinkos tvarkymo akcija ,,Darom" Vaikutėnų parke ir Dičiūnų miške.
Balandžio 23 d. 18:00 val. vakaronė Biliakiemio laisvalaikio centre ,,Sveikas, Pavasari".
Balandžio 29 d.15:00 val. Vaikutėnų bibliotekoje popietė - susitikimas ,,Biblioteka - erdvė bendruomeninei veiklai" - susitikimas su aktyviausiais skaitytojais, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei.
Balandžio 30 d. 16:00 val. Jorės su ansambliu ,,Varnalėša" Pačkėnų laisvalaikio centre.

Utenos seniūnijos administracija

IMG 80272016 m. kovo 26 d. dienos metu Utenos rajone, Puodžių kaime, atvira liepsna sudegė Edvardo Silivanovo ir Olgos Silivanovienės medinis gyvenamas namas. Išdegė jo vidus, sudegė dalis sienų, išdegė apie 20 arų žolės. Sudegė visi namų apyvokos daiktai. Kas galit suteikti pastogę ar materialiai paremti prašome kreiptis į Utenos seniūnijos socialinę darbuotoją Rimą Petrošienę, tel. (8 616) 35940.

Utenos seniūnijos administracijos informacija

 

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2016 m. balandžio 15 d. priima paraiškas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo finansavimo Utenos rajone. Paraiškas gali teikti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai, įgyvendinantys medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones.
Galimos finansuoti Prevencinės priemonės, tai:
- repelentų įsigijimas ir želdinių apdorojimo paslaugos;
- plotų, kuriuose norima išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrimas tvoromis ir apsauginėmis juostomis ir jų įrengimo darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;
- medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimas ir jų įrengimo darbai;
- laukinių gyvūnų natūralių mitybos sąlygų gerinimo darbai (specialių medžių rūšių kirtimas žiemą, želdinių, gerinančių mitybos sąlygas, įsigijimas ir įveisimas);
- daugiamečių aukštaūgių augalų įsigijimas ir įveisimo darbai;
- bebraviečių ardymo darbai;

Nuo balandžio 5 d. pagal sudarytą grafiką Utenos rajono ūkininkams, privatiems asmenims, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms priklausančių traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų, kelių tiesimo mašinų, sunkiųjų keturračių motociklų bus atliekama techninė apžiūra, kurių techninės apžiūros galiojimo laikas baigiasi 2016 metais.

Apžiūrai, kartu su technika, savininkai pateikia mašinų registracijos dokumentus, traktoriaus arba automobilio vairuotojo galiojantį pažymėjimą suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos traktorių, sunkųjį keturratį motociklą. Dokumentą apie sumokėtą valstybinę rinkliavą
Už traktorių, sunkųjį keturratį motociklą 5,00 Eur, už priekabą 3,00 Eur sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitos numeris LT 24 7300 0101 1239 4300, gavėjo kodas 188659752, įmokos - mokesčio kodas 53082).
Už kiekvieno traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai įmama 5,70 Eur valstybės rinkliava.
Traktoriaus savininkas gali pateikti jį techninei apžiūrai nepriklausomai nuo traktoriaus registracijos vietos. Techniškai tvarkinga bus ta mašina, kurios techninė būklė atitinka „Techninius reikalavimus eksploatuojantiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms'', kelių eismo taisyklių, įmonių gamintojų instrukcijų ir sertifikatų reikalavimus.

SAM 6141

Pagal nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusias Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pataisas numatyta, jog į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ribotam terminui, ilgiausiai 6 mėnesių laikotarpiui, gali būti įtraukiami tik benamiai, gyvenantys laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešose vietose, taip pat asmenys, palikę vaikų globos namus ar šeimyną, atliekantys bausmę pataisos įstaigose ar laikomi tardymo izoliatoriuose bei tie, kurie teismo sprendimu gydomi specializuotuose psichikos sveikatos įstaigose. Asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, privalo per 6 šių metų mėnesius, jeigu atitinka anksčiau išvardytas sąlygas, atvykti į seniūniją ir iš naujo pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą arba deklaruoti savo gyvenamąją vietą. Nepateikus prašymų, nuo liepos 1 d. tokie asmenys taps gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravusiais asmenimis. 2016 m. vasario 1 d. duomenimis į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Utenos seniūnijoje yra įtraukti 29 asmenys.

2016-aisiais, kurie yra paskelbti Vietos bendruomenių metais, Žemės ūkio ministerija savo kraštą auginančioms kaimo bendruomenėms skirs dar daugiau lėšų nei pernai – 1 mln. eurų. Paraiškos paramai gauti bus renkamos jau nuo š. m. kovo 7 d. iki balandžio 8 d.
Šiemet nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2016 m. kovo 3 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-101 naujai patvirtintas taisykles. Parama galės tekti tik ne pelno projektams, nešantiems visuomeninę naudą. Taigi kitais metais vėl bus stiprinama kaimo bendruomenių materialinė bazė, remiamas kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. Atsižvelgiant į tai, kad šiemet – Vietos bendruomenių metai, bus remiami projektai pagal dar dvi naujas veiklos sritis: tradicinių renginių bei kaimo vaikų ir jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas.
Viena iš naujovių yra ta, kad projektus galės teikti ir rajono kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos, tačiau tik tradiciniams renginiams organizuoti. Kita naujovė – visi pareiškėjai po projekto įgyvendinimo kartu su mokėjimo prašymu turės pateikti trumpą aprašymą apie įgyvendinto projekto rezultatus.

Ovidijaus-Vytukokoncertas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas". Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d.
Paraiškas gali teikti pareiškėjai, kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur (ūkio ekonominį dydį apskaičiuotą 2016 m. sausio 1 d. galima sužinoti atvykus į seniūniją). Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negal viršyti 50 000 Eur.
Remiama veikla:
● Žemės ūkio produktų gamyba;
● Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai (arba žemės ūkio kooperatyvo supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai);
● Biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų;
● Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas.

Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-37 patvirtino Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją 2016 m. programą (toliau – Programa). Programos lėšų naudojimo prioritetinės sritys:
1. alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija;
2. širdies ir kraujagyslių ligų prevencija;
3. psichikos sveikatos stiprinimas;
4. insulto prevencija.

Programai įgyvendinti Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas sveikatos projektų ir aplinkos sveikatinimo projektų konkursui. Paskutinė paraiškų pateikimo data – 2016 m. kovo 21 d. Su Programa galite susipažinti ir paraiškos formą rasti internete adresu http://www.utena.lt/index.php/sveikata. Detalesnę informaciją suteiks Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė) Eligija Židonienė (122 kab., tel. (8 389) 63 991, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

Utenos rajono savivaldybės administracija

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-65 (2015 m.vasario19 d. sprendimo Nr. TS-46, 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-59 redakcijos) patvirtintu Utenos rajono savivaldybės kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašu, Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia Kaimo rėmimo projektų finansavimo konkursą.
Kaimo rėmimo projektų finansavimo prioritetai 2016 metams:
1. šventinių – kultūrinių renginių žemdirbiams, išvykų į parodas, seminarus ir kt. organizavimas;
2. gamybinių žemės ūkio paskirties pastatų remonto išlaidų padengimas. Finansuojama iki 60 proc. perkamų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidų. Didžiausia finansavimo suma vienam projektui gali būti ne didesnė kaip 5 000,00 Eur.
Projektų paraiškos teikiamos elektroniniu būdu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba registruojamos Utenos rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Utenio a. 4, 103 kab.) iki š. m. kovo 21 d. 17.00 val. Detalesnę informaciją suteiks Kaimo plėtros skyriaus vyresn. specialistas Rimantas Rutkauskas (320 kab., tel. (8 389) 63892, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).
Paraiškos formą ir finansavimo sąlygas rasite interneto svetainėje adresu http://www.utena.lt (skyrius „Projektai", nuoroda „Projektų dokumentų formos").

Utenos rajono savivaldybės informacija

Kovo 4, 18, 25 d. 18:00 - 21:00 val. Sportiniai užsiėmimai Biliakiemio laisvalaikio centre.
Kovo 5 d. 17:30 val. Pačkėnų laisvalaikio centre koncertuoja ansamblis „Žentai".
Kovo 11 d. 13:00 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo šventė Biliakiemio laisvalaikio centre. Koncertuoja Utenos pedagogų senjorų mišrus vokalinis ansamblis „Svaja" (vad. Adelė Čypienė).
Kovo 11 d. Pačkėnų moterų klubo „Orchidėja" ekskursija į Vilnių.
Kovo 8-12 d. „Mūsų namai - Lietuva", Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, vaikų piešinių paroda Vaikutėnų bibliotekoje.
Kovo 14, 17, 21, 24 d. nuo 15:00 val. Pačkėnų laisvalaikio centro arbatinėje edukaciniai užsiėmimai: pinam margaspalvę verbą.
Kovo 18 d. 11:00 val. Edukacinė popietė „Kiaušinių marginimas" Biliakiemio bibliotekoje. Popietės viešnia Rita Butavičienė.
Kovo 19 d. 15:00 val. Vaikutėnų laisvalaikio centre koncertuoja „Žentai" per Lietuvą linksmai su nauja programa. Bilieto kaina 4 Eur.
Kovo 21-26 d. 14:00 - 17:00 val. Vaikų velykėlės „Darbščiųjų rankelių" edukaciniai užsiėmimai, margučių marginimas Vaikutėnų laisvalaikio centre.

Utenos seniūnijos administracija

Joomla templates by a4joomla