Puokštė

 

Šviesių ir džiugių šv. Kalėdų,
Neišsenkančių kūrybinių sumanymų,
Prasmingų, svarių darbų,
Darnaus bendradarbiavimo Naujaisiais 2016 metais!

Utenos seniūnijos kolektyvo vardu
Seniūnas Saulius Gaižauskas

 

 

SeniunaitisGruodžio 16 d. seniūnas Saulius Gaižauskas sukvietė seniūnaičius į paskutinę sueigą. 2013 m. seniūnaičiai buvo išrinkti dviem metams. Seniūnas padėkojo visiems seniūnaičiams už pagalbą sprendžiant iškilusias seniūnijos problemas, už neabejingumą žmonių rūpesčiams ir bėdom. Seniūnaičių darbas nemokamas, tai ir pareikalauti negalima. Nebent paprašyti pagelbėti, pasikalbėti, patarti. Seniūnaičiai apžvelgė savo seniūnaitijų nuveiktus dviejų metų darbus, išsakė gyventojų norus ir pageidavimus. Utenos seniūnijos socialinė darbuotoja Rima Petrošienė supažindino su Utenos rajono socialinių paslaugos centro 2016 m. planuojamom teikti socialinės globos ir slaugos paslaugom asmens namuose - integralia pagalba. Seniūnaičiai geriausiai žino, kam tokios pagalbos reikėtų. Sueigos pabaigoje seniūnas įteikė visiems seniūnaičiams padėkos raštus ir atminimo dovanėles ir pakvietė visus dalyvauti naujuose seniūnaičių rinkimuose 2016 m.

Utenos seniūnijos administracijos informacija

LoretaGruodžio 7-11 dienomis Utenos dailės mokykloje vyko Utenos dailės mokyklos ir Užpalių LIONS klubo organizuota paroda-konkursas  „Žiemos puokštė-2015", kuriame dalyvavo Pačkėnų krašto bendruomenė, jos atstovas - Utenos seniūnijos specialistė Loreta Mikalauskienė su puokšte „Kalėdinis burbulas". Parodoje buvo eksponuojama 16 žiemos puokščių, adventinių vainikų, kurias komponavo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigos, mokyklos, bendruomenės ir fiziniai asmenys. I vieta atiteko Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė" kompozicijai.

Informacija  ir nuotraukos Loretos Mikalauskienės

PBendraLabai AČIŪ visiems prisidėjusiems ir padėjusiems prie projekto „Vaikutėnų krašto bendruomenės materialinės bazės stiprinimas",  kuriam finansavimą skyrė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Dabar galėsime sportuoti, įgarsinti renginius savo įranga ir aparatūra. Sporto salėje galima lankytis Vaikutėnų laisvalaikio centro darbo laiku (dėl saugumo vaikai iki 14 metų tik su suaugusiais asmenimis), ar Utenos seniūnijos sporto organizatoriaus Giedriaus Mikšio organizuojaZUMmų treniruočių metu.

Vaikutėnų krašto bendruomenės pirmininkas
Linas Vaitiekėnas

 

 

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieško 24-erių metų vyriškio, kuris 2015 m. lapkričio 28 d. apie 23 val. dingo be žinios. Paskutinį kartą Irmantas Miečelė buvo pastebėtas šalia Pačkėnų kaimo (Utenos r. sav.).
Gruodžio 4 d. vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas suorganizavo dingusio žmogaus paiešką po Pačkėnų krašto apylinkes. Paieškoje dalyvavo apie 50 žmonių: atvyko giminės, pažįstami, seniūnijos darbuotojai, Pačkėnų, Vaikutėnų, Biliakiemio gyventojai. Paieška be rezultatų. Ačiū visiems neabejingiems nelaimei ir prisidėjusiems prie paieškos.

Utenos seniūnijos administracija

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) ir antrinę teisinę pagalbą (procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą). Pirminę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia, taip pat prašymus antrinei teisinei pagalbai užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius (316 kab., Utenio a. 4, Utena).
Antrinę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyrius (Klaipėdos g. 72, Panevėžys).
Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje www.tm.lt ir www.teisinepagalba.lt.

Utenos rajono savivaldybės administracija

Gruodžio 3, 4, 5 d. Edukaciniai užsiėmimai „Kalėdinė dovana artimam" Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Gruodžio 4, 11, 18 d. 18:00 - 21:00 val. Sportiniai užsiėmimai. Smiginio varžybos Biliakiemio laisvalaikio centre.
Gruodžio 8 d. 15:00 val. Pakalnių moterų centro projektas: „Moters vaidmuo visuomenėje ir šeimoje" Pačkėnų laisvalaikio centre.
Gruodžio 12 d. 17:00 val. „Armidan" cirko pasirodymai Pačkėnų laisvalaikio salėje.
Gruodžio 18 d. 11:00 val. Adventinė popietė Biliakiemio laisvalaikio centre.
Gruodžio 22 d. 17:30 val. Prakartėlių parodos atidarymas prie Pačkėnų bendruomenės namų.
Gruodžio 27 d. Kalėdinis bėgimas, Kalėdų senelio prizams laimėti Pačkėnų sporto aikštyne.
Gruodžio 31 d. 21:00 val. Senų metų palydos. Su Naujais Metais! Pačkėnų bendruomenės namuose.
Gruodžio 31 d. 23:30 val. Senų Metų palydos ir Naujų Metų sutiktuvės prie Šventinio laužo prie Vaikutėnų laisvalaikio centro.

Utenos seniūnijos administracija

Pristatymas2015 m. lapkričio 27 d. Biliakiemyje vyko projekto „Utenos seniūnijos bendruomenės namų įrengimas" pristatymas. Projektas buvo vykdomas pagal Utenos Regiono VVG paruoštos strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėje ir kaimo ekonomikos įvairinimas" 1.1. priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra". Projekto įgyvendinimui buvo skirta 55 555,55 Lt (16 090 Eur), Utenos rajono savivaldybė prisidėjo prie projekto įgyvendinimo patalpomis. Projekto metu buvo pakeistos durys, langai, įvesta elektra, įrengtas apšvietimas, įrengtas „Split" tipo oro kondicionierius, atliekantis šildymo ir vėdinimo funkcijas, įrengtas virtuvėlės patalpas. Darbus kokybiškai ir laiku atliko UAB „Bikusta". Su mumis pasidžiaugti nuveiktais darbais atvyko Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, Utenos RVVG kolektyvo nariai: Nela Kuosienė, Edita Rukšytė ir Rimgailė Strolytė; Pačkėnų bendruomenės atstovės Dana Žigienė ir Genė Adomėnienė, Vaikutėnų bendruomenės pirmininkas Linas Vaitiekėnas.

2015 m. lapkričio 13 d. LR žemės ūkio ministras patvirtino Laikinosios išskirtinės paramos pieno gamintojams skyrimo taisykles, kurios numato paramos mokėjimo tvarką, reikalavimus ir mokėjimo terminus.
Nustatytas paramos dydis už toną parduoto natūralaus riebumo pieno yra 22,32 Eur, iš jų: 11,16 Eur iš ES biudžeto lėšų ir 11,16 Eur iš valstybės biudžeto lėšų. Skaičiuojant paramą, imamas faktiškai parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis 2015 m. sausio - rugsėjo mėn. Pienas turi būti parduotas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM patvirtintiems arba VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre registruotiems pieno supirkėjams.
Parama skiriama gamintojams, kurių valdose valdytojų ar partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2015 m. sausio 1 d.- rugsėjo 30 d. buvo registruotų pieninių karvių ir kurie šiuo laikotarpiu pardavė 500 kg ir daugiau natūralaus riebumo pieno.
Laikinoji parama nebus mokama patvirtintiems paramos gavėjams pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas" ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos".
Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad laikinoji išskirtinė parama pieno sektoriaus ūkininkus pasieks lapkričio 26-27 dienomis. 

Daugiau informacijos:
Taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a47d4208a0611e58711b884b80daa4f

Informacija žemės ūkio specialistės Indrės Dikinienės

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-819 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", patvirtintos Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklės.
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programa susideda iš šių priemonių:
• „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms",
• „Varozės kontrolė",
• „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas",
• „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė",
• „Bičių šeimų atnaujinimas",
• „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos".
Šiais metais paramos paraiškos ir mokėjimo prašymo formos yra pakeistos, todėl kreipiantis dėl paramos būtina pildyti tinkamas formas.

2015 m. lapkričio 25 d. Utenoje rengiamos pirmosios Lietuvoje per šalies nepriklausomybės laikotarpį mobilizacijos pratybos, kurių metu bus tikrinama kaip veikia civilinės institucijos ir įmonės paskelbus mobilizaciją. Mokymus organizuoja Utenos rajono savivaldybės administracija kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos.

IMG 3116 2Lapkričio 14 d. visuomenė kviečiama atvykti į Uteną, kur K. Donelaičio gatvėje (ties prekybos centru „Senukai") bus galima apžiūrėti Lietuvos kariuomenės bei sąjungininkų ginkluotę ir karinę techniką, pabendrauti su tarptautinėse pratybose „Geležinis kardas 2015" dalyvaujančiais kariais.

20131009-IBF 9010 (2)Nuo 11 iki 15 valandos Utenos gyventojai ir svečiai galės susipažinti su Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Kanados, Latvijos, Čekijos Respublikos, Lietuvos ir Lenkijos karių naudojama technika ir ginkluote. Tarp pristatomos technikos bus tankas M1A2 „ABRAMS", kariniai visureigiai HMMWV, daugiafunkcinis sunkvežimis SISU, pėstininkų kovos mašina BRADLEY, šarvuotas transporteris ROSOMAK, priešlėktuvinės gynybos raketinis kompleksas STINGER, trumpojo nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistema RBS, įvairūs kariniai sunkvežimiai, džipai ir kt. DSC 8609 (2)Taip pat bus galima susipažinti su Lietuvos ir sąjungininkų karių naudojamais ginklais ir kita technika.

Daugiau informacijos apie pratybas „Geležinis kardas":

http://kariuomene.kam.lt/lt/tarptautines_pratybos/gelezinis_kardas_2015.html
Informacija apie Lietuvoje vykstančias pratybas ir Lietuvos karius dalyvaujančius tarptautinės pratybose: http://kariuomene.kam.lt/lt/tarptautines_pratybos.htm

utena.lt informacija

Joomla templates by a4joomla